Golborne Road

London, Uncategorized

fullsizerender

Golborne Road is one of my favourite places in London – a small street at the end of Portobello Road with a charm unlike anywhere else. I love the coffee at Snaps & Rye and the chocolate milk at the Portuguese on the corner. At the end of the road is the Trellick Tower, drawn by architect Goldfinger. When Ian Fleming wrote James Bond, he thought Trellick Tower was so ugly he named his villain after Goldfinger.

img_9665

img_9668

img_9673

img_9661

 

In Norwegian: 

GOLBORNE ROAD

Golborne Road er ett av favorittstedene mine i London – en liten gate for enden av Portobello Road med en helt egen sjarme. Jeg elsker kaffen på Snaps & Rye og sjokolademelken hos portugiseren på hjørnet. Ved enden av gaten ligger Trellick Tower, tegnet av arkitekten Goldfinger. Da Ian Fleming skrev James Bond synes han Trellick Tårnet var så stygt at han oppkaldte skurken sin etter Goldfinger. 

❤︎

Follow my blog with Bloglovin

Advertisements

The places we’ve been…

London, Uncategorized

One of the things I like the most about living on a boat, is that we get to know different parts of London. Because we’re continuous cruisers we have to move every second week. So every fourteenth day there’s a new bus, tube and shop to deal with in our everyday life.

 

img_0233

 

img_1092

img_1568

img_1575

img_8221

img_8978

 

In Norwegian: 

STEDENE VI HAR BODD

Noe av det jeg liker best med å bo i båt er at vi blir kjent med forskjellige deler av London. Vi må flytte hver annen uke fordi vi er continuous cruisere. Så hver fjortende dag er det ny buss, nytt tog og en ny matbutikk å forholde seg til i hverdagen ❤︎

 

Bananas in Banana Republic…

Uncategorized

Processed with VSCOcam with c3 preset

Everybody knows that when there’s a good offer around, I become a hunter. I can’t help it, it’s in my blood, I’ve learned from the best (mum & sis.)

Here’s a shopping hack for you: Some shops sell last year’s winter collection for a ridiculously low price in July.

I felt like Julia Roberts in Pretty Woman when I left the store.

Processed with VSCOcam with c3 preset

Processed with VSCOcam with c3 preset

Our boat is now loaded with 100% cashmere and warm wool.

I paid 12 £ for this classic wool knit jumper. Completely bananas!

IMG_3365

 

In Norwegian: 

BANANAS I BANANA REPUBLIC

Alle vet at når det er et godt tilbud i omløp, så er jeg i nærheten og jakter. Jeg kan ikke noe for det, det ligger i blodet, jeg har lært av de beste (mamma & søs.) 

Her er et lite shopping triks: Noen butikker selger fjorårets vinterkolleksjon til en latterlig lav pris i Juli. 

Jeg følte meg som Julia Roberts i Pretty Woman da jeg gikk ut av butikken med de store posene. Båten vår er nå lastet med 100 % kashmir og varm ull. Jeg betalte 12£ for denne klassiske strikkegenseren i ull.  Helt bananas! 

❤︎

Clinique

Beauty, Uncategorized

IMG_3158

FACELIFT IN A BOX: 

I found this at the airport, it was on sale, and I’ve always wanted to try it ! Turns out that this is actually a pretty good summer night cream. It works well when your skin is happy and content after all that thick sunscreen, but still needs a little “pick me up.” The eye serum is the best part. Cold and refreshing in the heat.

In Norwegian: 

ANSIKTSLØFTNING PÅ BOKS: 

Jeg fant denne på flyplassen, den var på salg, og jeg har alltid villet prøve den! Viser seg at dette faktisk er en ganske god sommer nattkrem. Den funker bra når huden allerede er glad og fornøyd etter all den tjukke solkremen, men allikevel trenger en liten oppfrisker. Øye serumet er det beste ved pakken. Kald og forfriskende i varme.

🌞

 

 

The ABC of shopping…

Uncategorized

IMG_7427

A. If you need an item that will tie every piece in your wardrobe together, then don’t buy anything else before you’ve saved up for that one thing you really need.

B. UNIQLO has the best seamless underwear.

C. Wolford has the best stockings.

D. Always try the item on and make sure it fits before you buy it. When in doubt ask yourself: “Do I want to walk out of the shop wearing this?” If the answer is no, don’t buy it!!! You’ll probably never wear it again. If the answer is yes, ask yourself if you’ll still be able to pay your bills. If the answer is: “No, I will not be able to pay my bills,” then walk away from the store and start saving up. (If you bought it anyway, I totally understand.)

 

In Norwegian:

EN SHOPPERS ABC

A. Hvis det er ett plagg du trenger, som knytter alle plagg i garderoben sammen, så ikke kjøp noe annet før du har spart opp til den ene tingen du virkelig trenger.

B. UNIQLO har det beste ‘usynlige’ undertøyet.

C. Wolford har de beste strømpebuksene.

D. Prøv alltid plagget og vær sikker på at det passer før du kjøper det. Hvis du er i tvil så spør deg selv: “Har jeg lyst til å gå ut av butikken med dette på nå?” Hvis svaret er nei så ikke kjøp det!!! For du kommer mest sannsynlig aldri til å føle deg helt vel i det. Hvis svaret er ja så spør deg selv om du fremdeles kommer til å klare å betale regningene. Hvis svaret er nei så gå vekk fra butikken og putt penger i sparegrisen med en gang. (Hvis du allikevel kjøpte det så skjønner jeg deg.)

❤︎

 

If I had a garden…

London, Uncategorized

It would look like this. I’ve wanted to show you these pictures from the Chelsea Flower Show for a while. #Breathtakinglybeautiful.

IMG_1218

IMG_1216

IMG_2852

IMG_2847

IMG_1275IMG_1273

 

In Norwegian: 

HVIS JEG HADDE EN HAGE…

Så skulle den se sånn ut. Jeg har villet vise dere disse bildene fra det årlige Chelsea Flower Show en god stund nå. #Blendenevakkert

❤︎

#VOF!

Culture, London, Uncategorized

IMG_2478

I found this little fella under the stairs when we were moored at Limehouse station. I call him Harry, after my grandfather. Wish I could take him home.  #Vof!

 

In Norwegian: 

#VOFF

Jeg fant denne lille fyren under trappen da vi ankret ved Limehouse stasjon. Jeg kaller ham Harry, etter bestefaren min. Kunne ønske jeg kunne ta han med hjem. #Voff!

❤︎

The perfect white T-shirt

Uncategorized

IMG_2762

Our boat is loaded with t-shirts, because sometimes a girl needs a t-shirt. I found the perfect T in Zara. Guess what I want to say is that sometimes it’s ok to treat yourself with what you need the most.

In Norwegian: 

DEN PERFEKTE HVITE T-SKJORTEN

Båten vår er lastet med hvite t-skjorter, for noen ganger trenger en ung dame følelsen av å spankulere rundt i en helt ny og hvit t-skjorte. Jeg fant den perfekte i Zara. Det jeg prøver si er nok kanskje det at av og til er det ok å unne seg det man trenger mest.

❤︎

Outdoorsy!

Uncategorized

FullSizeRender6

img_2627

In Norwegian: 

FRILUFTSLIV

Informasjon hentet fra Wikipedia:

Friluftsliv i Norge

  • Henrik Ibsen er den som regnes for å ha brukt ordet friluftsliv skriftlig for første gang. Det skjedde i diktet På Viddene som kom i 1859. Her omtaler Ibsen livet på den øde seterstue som Friluftsliv for mine Tanker.
  • Fridtjof Nansen regnes som den som etablerte begrepet friluftsliv i norsk bevissthet. Gjennom sitt liv i naturen ble han et viktig forbilde og premissgiver for ettertiden. Han oppsummerte mange av sine tanker rundt friluftslivet i sin tale, Friluftsliv, til DNTs skoleungdom i 1921.
  • Stortingsmelding nr.39 2000-2001 er friluftsliv definert slik:
    Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.
    Dette er siste gang friluftslivsbegrepet er definert offisielt, og denne definisjonen legges til grunn for offentlig forvaltning, tildeling av spillemidler etc.
    Utenfor det vedtatte friluftslivsbegrepet faller motorisert ferdsel i utmark og på vassdrag, idrett (inklusive organisert trening) og andre konkurranse- og prestasjonspregede aktiviteter og utendørs aktiviteter i hager, parker og urbane strøk.

❤︎

Hair Ahoy!

Beauty, Uncategorized

IMG_1865.JPG

Sometimes I wish my hair could talk and tell me what it needs. Some days it’s electric, the next day fluffy or flat. Sometimes I have curls. I never know. It changes over night. The challenge is even bigger now that we’ve moved on our boat but luckily I think something good have come out of it…The thing about living on our yacht is that you can only use a very limited amount of water. We fill up the tank every two weeks. That means that we can wash our hair…but baths are short. That’s really hard for someone who used to shampoo twice and condition once. But I’ve found a solution to use as little water as possible and still have clean hair. I’m talking about my best new hair friend, the good old classic Head & Shoulders.

Here’s the trick:

A. Put conditioner in your hair the evening before, make a braid and sleep. Any kind of conditioner will do, but use enough.

B. Rinse your hair the next day.

C. Shampoo with Head & Shoulder once.

D. Rinse.

That’s it!

Hair Ahoy!

IMG_1869.JPG

 

In Norwegian: 

HÅR OG HOI!

Noen ganger kunne jeg ønske at håret mitt kunne snakke og fortelle meg hva det trenger. Noen dager er det elektrisk, andre dager fluffy og neste dag flatt. Noen ganger har jeg krøller. Jeg vet aldri hva hårdagen bringer. Problemet er enda større nå når vi har flyttet i båt for tingen med å bo på denne ‘yachten’ er at det er begrenset tilgang til vann. Vi fyller opp tanken hver annen uke. Det betyr selvfølgelig at vi kan vaske håret, men man skal være kjapp! Det er ikke problemfritt for en som er seriøs når det kommer til shampo og balsam. Men jeg har heldigvis funnet en løsning som gjør at jeg bruker så lite vann som mulig og ender med rent og nyvasket hår. Jeg vil herved introdusere min beste, nye hårvenn, gode, gamle Head & Shoulders.

Her er trikset:

A. Putt rikelig med balsam i håret kvelden før, lag en flette og sov.

B. Skyll håret dagen etter.

C. Vask med Head & Shoulders.

D. Skyll godt.

Og dett var dett. Hår og hoi!

❤︎