Bringing home the bacon…

Fashion, Lifestyle

…on laundry day.

Glem diskusjonen om man skal være husmor eller karriere kvinne. I dag gikk det opp for meg at de fleste er begge deler, og vet dere hva? Jeg skal aldri kalle meg en dårlig husmor igjen.

Forget the discussion about being a housewife or a career woman. Today I realised that most of us are both, and you know what? I will never ever call myself a bad housewife again. 

Screen Shot 2018-03-29 at 16.39.36 copy

Advertisements

Out of the tunnel, in to the light.

Lifestyle, Uncategorized

Processed with VSCOcam with c1 preset

We were moving the boat and when we barged through one of the locks, the engine stopped. It turned out the machine had a cold. That’s what the mechanic called it. So we had to spend the night by a tunnel where someone was recently murdered. It was a dark night, but we survived. The canal doesn’t look so scary in daylight.

 

In Norwegian: 

UT AV TUNNELEN, INN I LYSET

Da vi flyttet båten og var på vei ut av en av slusene så stoppet motoren plutselig. Det viste seg at maskinen var forkjølet. Det var det mekanikeren sa. Så vi måtte tilbringe natten ved en tunnel hvor det nylig har skjedd et drap. Det var en mørk natt, men vi overlevde. Kanalen ser ikke så skummel ut i dagslys.

❤︎