How to get rid of your wrinkles…

Beauty, Lifestyle

#BEAUTYHACK

So apparently Summer is over for now. I was heartbroken when I was told it was going to rain so I soaked up as much sun as I could during my lunch break on deck. That’s also when I found a cure against wrinkles… Drum role: Get the app Snapseed and use the filter called ‘Smooth’ and voilà..:

Wrinkles are gone 😉

Cathrine

Advertisements

Allergic to nature…

Lifestyle

IMG_0689

MEET MY FRIEND, THE ALLERGY MONSTER…

Jeg har vært allergisk for alt mulig så lenge jeg kan huske og gjør mitt beste for at det ikke skal definere livet mitt. Men uansett hva jeg gjør, så er det der fremdeles. Dette allergimonsteret som har gjort meg allergisk mot så mange fine ting; trær, blomster, parken og parfymer. Frukt kan jeg heller ikke spise og sminken er sparsommelig, men enn så lenge kan jeg fremdeles putte på en rød leppestift og smile. Man ser litt trett ut, for man er trett. I øynene, i hodet og i den hovne kroppen. Hvis du vil vite hvordan det føles, så foreslår jeg at du stiller deg midt på stuegulvet og ber vennen din legge seg ned på gulvet og holde om anklene dine, og så går du og sleper på denne vennen din, som i dette tilfellet skal forestille allergimonsteret, og du går og du går og du må bare gå videre… Jeg har etterhvert funnet et par triks som jeg synes er brukbare, så jeg ikke gir dette allergimonsteret all energien min. En: Ikke forvent at folk forstår. To: Ta vare på deg selv. Tre: Styrk immunforsvaret med C-Vitamin og Spirulina (Jeg har lagt min elsk på den fra Pukka.) Fire: Massér en hoven kropp. Fem: Gjør en innsats for å sove godt. Seks: Gjør i hvert fall én ting som gjør deg glad hver dag. Syv: Husk at du kanskje ikke føler at du er på ditt beste, men du kan fremdeles være ditt beste.

I’ve been allergic to all kinds of things for as long as I can remember and do my best to not let it define my life, but no matter what I do, it’s still there. This allergy monster that’s made me allergic to so many beautiful things; trees, flowers, the park and perfumes. I can’t eat fruit either and have to be careful with make-up, but so far I can still get away with a red lipstick and a smile to cover the fatigue. I look a little tired, because I am tired, my eyes, my head and the swollen body. If you want to know what it feels like then I suggest that you stand up and ask your friend to lie down on the floor and grab your ankles with a tight grip, and then you walk…and you drag you friend with you, who in this case is a metafor the allergy monster and then you walk and you walk and you just have to walk on… I’ve found a couple of tricks over the years, which I find useful, so I don’t give the allergy monster all of my power and energy. One: Don’t expect people to understand. Two: Take care of yourself. Three: Boost your immune system with Vitamin-C and Spirulina (I love the one from Pukka.) Four: Massage a swollen body. Five: Make an effort to sleep well.  Six: Do one thing that makes you happy every day. Seven: Remember that you may not feel that you’re at your best, but you can still be the best you can be. 

Screen Shot 2018-03-29 at 16.39.36 copy

IMG_0690

PRETTY BOWS

Beauty, Uncategorized

bow

#ONEMORETIME

That pretty gift ribbon the Christmas gifts were wrapped in have been reused today.

#ENGANGTIL

Den fine gave-båndet som julegavene var pakket inn i er blitt gjenbrukt i dag.

blackbow

Happy Blue Monday

Fashion, Lifestyle, Uncategorized

IMG_0172

SUMMER’S COMING! 

There’s only a few months left until summer starts guys. Warm evenings, light outfits. Someone’s really looking forward to it (me!) The Frugality blog just made me aware that it’s officially blue monday today – the most depressing day of the year. That actually made me quite happy. I mean, if this is the most grey day of the year, then there’s hope the rest of the year will turn out pretty well.

IMG_0185.jpg

SOMMER’N KOMMER! 

Nå er det bare noen få måneder igjen til sommeren dere. Varme kvelder, lette antrekk. Gjett om jeg gleder meg! Leste akkurat i bloggen til The Frugality at det offisielt er blåmandag i dag – årets mest deprimerende dag. Det gjorde meg faktisk ganske glad, for hvis dette blir årets gråeste dag, da er det håp for at resten av året blir ganske så bra.

2017 Highlights!

Lifestyle, Uncategorized

img_5484

When the water froze I walked the plank for the first time and I think this picture says it all; in 2017 my balance improved and I became a better boater.

Da vannet frøs gikk jeg planken for første gang og jeg syns dette bildet sier alt; 2017 var året da jeg fikk bedre balanse og ble en bedre “sjømann.” 

img_7340

Last year’s new years resolution was all about being kinder to myself, and I’m sort of tempted to just keep that one, but I may decide for another more ambitious promise when the clock strikes.

Fjorårets nyttårsløfte handlet om at jeg ville være snillere mot meg selv, og jeg er i grunnen fristet til å fortsette med det, men det kan være jeg bestemmer meg for et  enda mere ambisiøst løfte når klokken slår. 

img_7747

I went to Gran Canaria to see my mum, sister, niece and nephew, and this was the year I decided to try to blog everyday, so my mum can see what on earth I’m doing ; )

Jeg reiste til Gran Canaria for å se mamma, søs, min niece og nevø og dette var året jeg bestemte meg for å blogge hver dag, så mamma kan se hva i all verden det er jeg holder på med ; )

IMG_6067

Heinz – what we survive on at the end of the month…

Heinz – det vi overlever på i slutten av måneden… 

1582

Still dreaming about living on a ship in Limehouse harbour…

Jeg drømmer fremdeles om å bo på et skip i havnen i Limehouse…

IMG_0156

My favourite pics from this year are those my boyfriend took of me, during low tide on the Thames beach.

Favorittbildene i år er de kjæresten tok av meg da tidevannet var lavt på stranden ved Themsen. 

4

3

IMG_3789

My favourite Captain’s Outfit this year…

Kapteinenes favorittantrekk i år…

IMG_2080

After a hard winter comes spring…

Etter en hard vinter ble det endelig vår… 

IMG_1430P

IMG_1810P

We’ve lived in Maida Vale…

Vi har bodd i Maida Vale…

clarendon cross copy

We’ve lived close to Notting Hill…

Vi har bodd tett på Notting Hill…

IMG_3905

We’ve discovered a new shop, street or neighbourhood every month…

Vi har oppdaget en ny butikk, gate eller nabolag hver måned…

IMG_2996 copy 2

We started shooting our documentary Man From Manhattan, about Eddie Howell. I’m so excited about this film and hope 2018 is the year we finish it.

Vi begynte å filme dokumentaren vår Man From Manhattan, som handler om Eddie Howell. Dette er så gøy og spennende og jeg håper virkelig at 2018 er året den blir ferdig. 

IMG_3645

We spent the summer in Primrose Hill…

Vi tilbragte sommeren i Primrose Hill…

IMG_4426

in Haggerston and somewhere in the middle of nowhere…

Haggerston og på øde strekninger  langt vekk fra storbyen… 

IMG_9024

IMG_6825

…We celebrated the Notting Hill Carnival.

…Vi feiret Notting Hill karnevalet. 

IMG_8702 (1)

My Moon Boots finally came to good use in the snow…

Moonboots’a kom endelig til nytte…

IMG_1465

And after six years in London I finally got to see what this city looks like from the top of London Eye.

Og etter seks år i London fikk jeg endelig sett hvordan denne byen ser ut fra toppen av London Eye.  

IMG_1447

It’s been a pretty eventful year. A year where we started many projects that I hope will be brought to completion in 2018. As Norwegian Alf Prøysen sings: “You’ll get a day tomorrow, with blank sheets and crayons.” Happy New Year everyone! Wish you all the best and good luck!

Det har vært et ganske innholdsrikt år. Et år hvor vi har startet mange prosjekter som jeg håper blir ferdige i 2018. Ellers synger jeg litt på den derre “Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står, med blanke ark og farjestifter tel.” Godt Nytt År  alle sammen! Ønsker dere alt det beste og hell og lykke! 

 

 

 

 

 

HOW TO MATCH THE CHRISTMAS TREE

Fashion, Uncategorized

IMG_8990.JPG.jpg

THAT GREEN DRESS

We locked ourselves out of the house but luckily all things end well and we were the last to stand all dressed up by the tree. This year I wanted as much “Christmas-hygge” as possible and decided to wear this green, vintage Oasis dress. The belt is from an old knit jacket from Zara. I just really love it when everyone dresses up. That’s Christmas spirit! ❤︎

IMG_8993.JPG.jpg

DEN GRØNNE KJOLEN

Det var bare såvidt jeg fikk på kjolen i år, for vi låste oss ute! Heldigvis fikk vi akkurat åpnet døren igjen og vi var de siste som stilte stivpyntet ved treet. I år ville jeg ha max julestemning og fant frem en grønn kjole fra Oasis som jeg har hatt i mange år. Belte er fra en gammel strikkejakke fra Zara som jeg ikke har lenger. Kjenner at jeg virkelig elsker når alle pynter seg. Da blir det julestemning da! ❤︎