Outdoorsy!

Uncategorized

FullSizeRender6

img_2627

In Norwegian: 

FRILUFTSLIV

Informasjon hentet fra Wikipedia:

Friluftsliv i Norge

 • Henrik Ibsen er den som regnes for å ha brukt ordet friluftsliv skriftlig for første gang. Det skjedde i diktet På Viddene som kom i 1859. Her omtaler Ibsen livet på den øde seterstue som Friluftsliv for mine Tanker.
 • Fridtjof Nansen regnes som den som etablerte begrepet friluftsliv i norsk bevissthet. Gjennom sitt liv i naturen ble han et viktig forbilde og premissgiver for ettertiden. Han oppsummerte mange av sine tanker rundt friluftslivet i sin tale, Friluftsliv, til DNTs skoleungdom i 1921.
 • Stortingsmelding nr.39 2000-2001 er friluftsliv definert slik:
  Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.
  Dette er siste gang friluftslivsbegrepet er definert offisielt, og denne definisjonen legges til grunn for offentlig forvaltning, tildeling av spillemidler etc.
  Utenfor det vedtatte friluftslivsbegrepet faller motorisert ferdsel i utmark og på vassdrag, idrett (inklusive organisert trening) og andre konkurranse- og prestasjonspregede aktiviteter og utendørs aktiviteter i hager, parker og urbane strøk.

❤︎

Advertisements

7 thoughts on “Outdoorsy!

 1. Way trendy, some valid points! I appreciate you making this
  article available, the rest of the website is also high quality.
  Have a fun.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s